Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Playmaker Oy,
Sackleninkatu 21, 28120 Pori

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Harttunen / Playmaker Oy
Sähköposti: juha.harttunen@playmaker.fi

3. Rekisterin nimi

Playmaker Oy:n markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Playmaker Oy:n markkinointiviestintään ja myynnin tarkoituksiin. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä.
– Puhelinnumero
– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköposti
– Yritys

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan uutiskirjeen tilaajien ilmoittamista tiedoista, Playmakerin asiakasrekisteristä tai julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot voivat sijaita fyysisesti alihankkijan palvelimella. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä, jolla on ainoastaan tietojen käyttöoikeus. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mitään manuaalista aineistoa ei ole olemassa.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt ja virheiden korjaamista koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus lopettaa markkinointiviestien vastaanottaminen peruuttamalla tilaus tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen ja siten kieltää viestien lähettäminen. Tietoja voidaan myös poistaa yhteistyökumppanuuden loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.