Lupaamme voittavan pelikirjan

Yritysten kehittämispalvelut

Uskottava kasvutarina innostaa

Yhdessä uudelle tasolle

Luomme tuoreita visioita ja tunnistamme yrityksellesi uusia mahdollisuuksia. Autamme ottamaan käyttöön kilpailukykyä vahvistavia toimintatapoja ja innovatiivisia tuotteita sekä palveluita. Aikaansaamme sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä sekä kumppaneita.

Yrityksen viisi menestystekijää

Tulevaisuudessa menestyvät organisaatiot, joilla on uskottava ja innostava kasvutarina. Menestystekijöiden avulla noustaan uudelle tasolle.

Asiakastyytyväisyys

Asiakasymmärryksen syventäminen on erinomainen tapa kehittää liiketoimintaa. Asiakasstrategian suunnittelu ja tuote- sekä palvelumuotoilu perustuvat asiakastarpeisiin

Henkilöstön hyvinvointi

Toimintakulttuuri on yrityksen keskeinen kilpailutekijä. Yrityksen arvot ja yhteiset käyttäytymismallit ovat kulttuurin ytimessä. Taitavalla arvojohtamisella synnytetään voittava joukkue.

Jatkuva tuote- ja palvelumuotoilu

Tuotetta ja palvelua tulisi kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella. Asiakasstrategian suunnittelu ja tuote- sekä palvelumuotoilu perustuvat asiakastarpeisiin.

Vetovoimainen brändi

Vetovoimainen ja erottuva yritys, myymälä, tuote, organisaatin toimintatavat jne kiinostavat asiakkaita, sidosryhmiä ja työntekijöitä. Huolella rakennettu, toteutettu ja suojattu brändi on vahva kilpailutekijä.

Laajat verkostot

Kumppanuus on yhteistyön tavoite, jolloin osapuolet menestyvät yhdessä.

Playmaker on kilpailustrategian ja konseptien tekijä.

Vahvuuksiamme

Palvelut

Palvelumallissamme osallistamme asiakasyrityksen henkilöstön. Jalostamme heidän tietotaidon strategia- ja suunnittelu­työhön. Hyödynnämme tutkimustietoa ja dataa sekä perehdymme markkinaan.

Game plan

Autamme yrityksiä luomaan kilpailustrategian, jolla johdetaan yritys seuraavalle strategia­kaudelle. Hyödyntämällä vuosien kokemustamme strategiatyöstä syntyy selkeä suunnitelma, jolla strategia jalkautetaan ja henkilöstö motivoidaan.

Studio

Laadukas & rohkea brändi-, tuote- ja palvelumuotoilu sekä kohdennettu viestintä erottelee menestyvät yritykset. Autamme yrityksiä luomaan menestyskonsepteja.

Camp

Motivoitunut organisaatio on yrityksen hyvinvoinnin ja menestyksen moottori. Valmennamme sekä sitoutamme ryhmiä ja yksilöitä kehittymään. Tavoitteena on innostaa ja synnyttää voittava joukkue.

Voimme kiittää luottamuksesta