Yrityksen viisi menestys­tekijää

Kilpailustrategian palaset

Asiakastyytyväisyys

Asiakasymmärryksen syventäminen on erinomainen tapa kehittää liiketoimintaa. Tavoite on täyttää asiakkaiden tarpeet. Tutkimukset, haastattelut, kuunteleminen, palautekanavat, perehtyminen, seuraaminen jne – keinovalikko on runsas, millä voidaan oppia lisää asiakkaista ja niiden bisneksestä.

Vakiintuneessa liiketoiminnassa on tehokkaampaa ja taloudellisempaa myydä lisää sekä laajempaa tarjoamaa tyytyväisille nykyasiakkaalle, kuin hankkia uusia asiakkaita.

Yleisesti ostopäätöksestä 80 % perustuu tunteeseen, joten positiiviseen tunteeseen kannattaa panostaa. Tuotteen ja palvelun laadulla sekä asiakassuhteen hoitamisella on ratkaiseva merkitys ostaako asiakas uudestaan.

Henkilöstön hyvinvointi

Toimintakulttuuri on yrityksen kilpailutekijä. Yrityksen arvot ja yhteiset käyttäytymismallit ovat kulttuurin ytimessä. Johdon tehtävä on kehittää organisaation yhteisiä toimintatapoja ja luoda tekemisen meininki. Joukkue ei voita ilman taitavaa valmennustiimiä. Parhaimmillaan yrityskulttuuri auttaa selviytymään muutoksessa ja suhdanteiden vaihtuessa.

Voittavan joukkueen tunnuspiirteitä ovat avoimuus, rehellisyys, rohkeus, reagointikyky, rentous ja ryhdikkyys. Jokaisen työntekijän motivoitunutta laadukasta panosta tarvitaan, joten jatkuva uuden oppiminen tulisi olla yrityksen dna:ssa.

Jatkuva tuote- ja palvelumuotoilu

Tuotetta ja palvelua tulisi kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella. Digitaaliteknologiaa ja ekologisuuteen panostaminen antavat valtavasti mahdollisuuksia kehitystyöhön ja toteutuksiin.

Asiakaslähtöinen ketterä kehitystyö ja motivoitunut organisaatio on 'pelottavan hyvä' yhdistelmä kilpailijoiden näkökulmasta. Kaikki palautteet, näkemykset ja ideat on syytä huomioida. Runsain pienin askelin saadaan suurempia loikkia kohti tarvittavaa muutosta.

Learn fast and by doing – ”harjoitus tekee mestarin” -eli pilotointi ja ennakkotestaus varmistavat kehitystyön lisäarvon ja onnistumisen.

Vetovoimainen brändi

Vetovoimainen ja erottuva yritys kiinnostaa asiakkaita, sidosryhmiä ja työntekijöitä. Brändiarvo syntyy jokaisen henkilökohtaisena kokemuksena. Brändilupauksen tulisi vastata tätä kokemusta.

Brändistrategia on tärkeä osa yrityksen kilpailustrategiaa. Brändi tukee liiketoiminnan tavoitteita ja se on kaikkea toimintaa ohjaava viitekehys myynti- ja asiakastyöhön, johtamiseen ja yrityskulttuurin kehittämiseen.

Brandbook on kiteytetysti yrityksen pelikirja. Sen sisältöön keskittymällä yritys luo tulevaisuuden menestymisen edellytykset. Brandbook on tarina, joka on omia ihmisiä inspiroiva, yhdistävä ja johdettavissa toiminnaksi. Asiakkaille sekä sidosryhmille se on merkityksellinen ja kilpailijoista erottava.

Laajat verkostot

Sitoutuneet alihankkijat ja jälleenmyyjät lisäävät omilla toimenpiteillään yrityksen tunnettuutta ja toimintaketjujen laadukkuutta.

Kumppanuus on yhteistyön tavoite, jolloin osapuolet menestyvät yhdessä. Hyvän kumppanin kanssa syntyy joustava toimintapa sekä luottamusta herättävä kulttuuri.

Yrityksen riskit ja suhdanteiden vaihtelut ovat helpommin hallittavissa, kun verkostot ovat laajat.